Aktuality

Virtuální prohlídka

Vážení rodiče, na našich stránkách byla zprovozněna virtuální prohlídka mateřské školy. Spustíte ji kliknutím na příslušnou pastelku v levé části stránky.

Přijímací řízení na školní rok 2017/2018

 č.j.23/MŠ/17

 

ZÁPIS

pro školní rok 2017/2018 

se bude konat

4. 5. 2017 9:00 - 17:00 

5. 5. 2017 9:00 - 11:00

v budově MŠ v Chrudimi.

 

Při zápisu předložte přihlášku, občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Přihlášku do MŠ lze stáhnout na www.msmalika.cz v sekci Ke stažení

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018:

Kritéria přijímacího řízení se řídí platnými předpisy (§34 písm.a, §36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších zákona č. 49/2009 Sb., § 165 odst. 2b) a zákona č. 117/2005 Sb., v platném znění, Vyhláškou č.3/2016 Města Chrudim o školských obvodech a Školním řádem Mateřské školy, Chrudim 2, Dr. Jana Malíka 765).

 

1. Dítě s povinností předškolní docházky 10 bodů

2. Dítě s trvalým bydlištěm Chrudim 10 bodů

3. Dítě s povinností předškolní docházky a trvalým pobytem

ve školském obvodu (Vyhláška města Chrudim č. 3/2016) 5 bodů

4. Dítě přihlášené k celodenní docházce 5 bodů

5. Dítě, jehož sourozenec je zapsán k docházce v MŠ

(Lze zohlednit pouze u dětí, které dovrší 3 let k 31. 8. 2017) 2 body

6. Zdravotní znevýhodnění zákonných zástupců dítěte 2 body

(Nutno doložit např. příspěvek na péči, invalidní důchod, průkaz ZTP, ZTP/P)

Při shodném počtu bodů rozhoduje věk dítěte (čtyřleté děti dle §36 odst.3 školského zákona platného od 1.9.2017 mají přednost) a dále celková zralost dítěte pro vstup do předškolního vzdělávání.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu s platnými předpisy dle přidělených pořadových čísel u zápisu na internetu a u vchodu do MŠ v Chrudimi a v Topoli.

Podpisy správního rozhodnutí proběhnou 1. a 2. 6. 2017 v Chrudimi.

 

V Chrudimi 28. 2.2017 Mgr. Radka Lebdušková ředitelka MŠ


Den Země

V úterý 25. 4. 2017 půjdeme s dětmi na Resselovo náměstí na OSLAVU DNE ZEMĚ.

Z MŠ odcházíme po svačině, vracíme se na oběd. 


Hvězdárna

V pondělí 24. 4. 2017 pojedou předškoláci do planetária do Hradce Králové na výukový program Poprvé ve hvězdárně.

Z MŠ odjíždíme ve 12:00 hodin po obědě, vracíme se mezi 15:30 - 16:00 hodin.

Svačinu bereme s sebou z MŠ.

Do batůžku dejte dětem pitíčko v uzavíratelné lahvičce. 


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pro rodiče, kteří chtějí přijít se svým dítětem k zápisu pro školní rok 2017/2018 budou v MŠ Chrudim i na pracovišti Topol probíhat

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  dne 14. 3., 6. 4., 20. 4. od 8:00 - 12:00, od 14:00 - 16:00 hodin.

Přijďte si prohlédnout naši školku a pohrát si s námi.


Omezení provozu

Na základě vyjádření zákonných zástupců bude v MŠ v Chrudimi i na pracovišti Topol ve čtvrtek 13. 4. 2017 PROVOZ OMEZEN


Ukliďme svět

V rámci akce Zdravého města UKLIĎME SVĚT prosíme rodiče o pomoc při úklidu školní zahrady a okolí MŠ ve dnech 27. 3. - 7. 4. 2017.

Jedná se o hrabání trávy, čištění chodníků a teras, přeházení písku v pískovišti..... a pod.

Hlásit se můžete u p. uč. na třídě, u p. uklízeček, p. školnice. 


Návštěva 1. tříd

Před zápisem do základních škol se půjdou předškoláci podívat do 1. tříd:

v úterý 4. 4. 2017 v 8:15 hodin do ZŠ Školní náměstí

ve čtvrtek 6. 4. 2017 v 8:45 hodin do ZŠ Dr. J. Malíka 


Výlet do Tonga

V pondělí 3. 4. 2017 pojedeme do zábavního centra TONGO v Hradci Králové.

Z MŠ odjíždíme v 7:45 hodin, vracíme se na oběd.

Dejte dětem pod kalhoty legíny nebo punčocháče, do batůžku svačinu a pití v uzavíratelné lahvičce. V MŠ bude svačina odhlášená. 


Beseda pro rodiče

Vážení rodiče předškoláků,

srdečně Vás zveme v úterý 28. 3. 2017 od 16:00 hodin na červenou třídu do Chrudimi na besedu s psycholožkou z pedagogicko-psychologické poradny PhDr. I. Köhlerovou na téma ŠKOLNÍ ZRALOST


Výlet

V úterý 21. 3. 2017 pojedeme na výlet do lesa na rozhlednu Bára. Pro předškoláky je připraven program lesní pedagogiky JARO V LESE.

Z MŠ odjíždíme v 9:00 hodin, vracíme se na oběd.

Dejte dětem vhodné oblečení a obuv, do batůžku pláštěnku, malou dobrůtku a pití v uzavíratelné lahvičce. 


Archiv