Aktuality

Virtuální prohlídka

Vážení rodiče, na našich stránkách byla zprovozněna virtuální prohlídka mateřské školy. Spustíte ji kliknutím na příslušnou pastelku v levé části stránky.

Přijímací řízení na školní rok 2017/2018

 č.j.23/MŠ/17

 

ZÁPIS

pro školní rok 2017/2018 

se bude konat

4. 5. 2017 9:00 - 17:00 

5. 5. 2017 9:00 - 11:00

v budově MŠ v Chrudimi.

 

Při zápisu předložte přihlášku, občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Přihlášku do MŠ lze stáhnout na www.msmalika.cz v sekci Ke stažení

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018:

Kritéria přijímacího řízení se řídí platnými předpisy (§34 písm.a, §36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších zákona č. 49/2009 Sb., § 165 odst. 2b) a zákona č. 117/2005 Sb., v platném znění, Vyhláškou č.3/2016 Města Chrudim o školských obvodech a Školním řádem Mateřské školy, Chrudim 2, Dr. Jana Malíka 765).

 

1. Dítě s povinností předškolní docházky 10 bodů

2. Dítě s trvalým bydlištěm Chrudim 10 bodů

3. Dítě s povinností předškolní docházky a trvalým pobytem

ve školském obvodu (Vyhláška města Chrudim č. 3/2016) 5 bodů

4. Dítě přihlášené k celodenní docházce 5 bodů

5. Dítě, jehož sourozenec je zapsán k docházce v MŠ

(Lze zohlednit pouze u dětí, které dovrší 3 let k 31. 8. 2017) 2 body

6. Zdravotní znevýhodnění zákonných zástupců dítěte 2 body

(Nutno doložit např. příspěvek na péči, invalidní důchod, průkaz ZTP, ZTP/P)

Při shodném počtu bodů rozhoduje věk dítěte (čtyřleté děti dle §36 odst.3 školského zákona platného od 1.9.2017 mají přednost) a dále celková zralost dítěte pro vstup do předškolního vzdělávání.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu s platnými předpisy dle přidělených pořadových čísel u zápisu na internetu a u vchodu do MŠ v Chrudimi a v Topoli.

Podpisy správního rozhodnutí proběhnou 1. a 2. 6. 2017 v Chrudimi.

 

V Chrudimi 28. 2.2017 Mgr. Radka Lebdušková ředitelka MŠ


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pro rodiče, kteří chtějí přijít se svým dítětem k zápisu pro školní rok 2017/2018 budou v MŠ Chrudim i na pracovišti Topol probíhat

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  dne 14. 3., 6. 4., 20. 4. od 8:00 - 12:00, od 14:00 - 16:00 hodin.

Přijďte si prohlédnout naši školku a pohrát si s námi.


Beseda pro rodiče

Vážení rodiče předškoláků,

srdečně Vás zveme v úterý 28. 3. 2017 od 16:00 hodin na červenou třídu do Chrudimi na besedu s psycholožkou z pedagogicko-psychologické poradny PhDr. I. Köhlerovou na téma ŠKOLNÍ ZRALOST


Výlet

V úterý 21. 3. 2017 pojedeme na výlet do lesa na rozhlednu Bára. Pro předškoláky je připraven program lesní pedagogiky JARO V LESE.

Z MŠ odjíždíme v 9:00 hodin, vracíme se na oběd.

Dejte dětem vhodné oblečení a obuv, do batůžku pláštěnku, malou dobrůtku a pití v uzavíratelné lahvičce. 


Vyšetření zraku

Dětem, jejichž rodiče napsali svůj zájem, bude vyšetřen zrak firmou Prozrak

ve čtvrtek 16. 3. 2017 od 8:30 hodin v Chrudimi

a od 10:00 hodin v Topoli.

Přineste dětem očkovací průkaz.

Pro nové děti je toto vyšetření zdarma, pro ostatní děti je cena 160,-- Kč. Uhraďte tuto částku předem u p. uč. na třídě.

 


Návštěva Městské knihovny Chrudim

S programem "Poprvé v knihovně" se seznámí starší děti z Topole ve čtvrtek 23. 2. 2017,

předškoláci ze ŽT a MT ve čtvrtek 2. 3. 2017

a předškoláci ZT v pátek 3. 3. 2017.

 


Karneval

V týdnu od 13. 2. do 17. 2. bude na všech třídách probíhat

KARNEVALOVÝ REJ MASEK.

Přineste dětem do MŠ masky, ve kterých budou pobývat po celé dny (v zájmu bezpečnosti dětí bez zbraní). 


Návštěva v SÚS

V pátek 10. 2. 2017 půjdou předškoláci z Chrudimi na Den otevřených dveří do Správy a údržby silnic.

Odcházíme po svačině, vracíme se na oběd.

Dejte dětem vhodné oblečení a obuv. 


Ekoprogram

S předškoláky pojedeme do Ekocentra Paleta na ekoprogram "JAK SE ŽIJE V LESE"

Děti z ČT a ZT odchází v úterý 7. 2. 2017 v 8:00 hodin,

děti z MT a ŽT odchází v úterý 7. 2. 2017 v 9:00 hodin,

starší děti z Topole odjíždí ve čtvrtek 9. 2. 2017 v 8:45 hodin.


Výlet

Ve středu 8. 2. 2017 pojedeme na výlet na Podhůru "Za zvířátky do lesa".

Z MŠ odjíždíme v 9:00 hodin, vracíme se na oběd.

Dejte dětem vhodné oblečení a obuv, do sáčku dobroty pro zvířátka (suchý chléb, pečivo, jablíčka, semínka,...).

Nedávejte dětem batůžky.


Archiv