Školní vzdělávací program

Realizujeme vzdělávací program podpory zdraví od roku 1996.

Pro  období 2015 - 2018 jsme nazvali školní vzdělávací program   "HLEDÁME BAREVNÉ CESTY ŽIVOTA".

Vzdělávací program je certifikován a schválen garantem Evropského programu podpory zdraví v mateřské škole Státním zdravotním ústavem v Praze vždy na 3 roky.

Naplňujeme klíčové kompetence podpory zdraví v předškolním věku.

Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a hodnotnému způsobu života.

Prioritami vzdělávacího programu podpory zdraví je znalost hodnoty zdraví, prevence nemocí a úrazů, odpovědnost za vlastní chování, schopnost samostatného rozhodování a řešení problémů běžného života. Dále pomáháme dětem posilovat duševní odolnost, rozvíjet komunikační dovednosti  a spolupráci.

Výchovu přibližujeme co nejvíce rodině, s rodinou spolupracujeme aktivně.

Třídy jsou smíšené,  jsou zde děti různého věku (3 - 6)   -  tzv. heterogenní třídy.

Respektujeme individuální přirozené potřeby dětí.

Respektujeme práva a povinnosti dětí i rodičů.

Hlavními hodnotami naší MŠ je zdraví,  partnerství, komunikace, vzájemná pomoc a dodržování pravidel.

Učitelka je vzorem, který děti napodobují.

V zájmu zlepšování spolupráce rodiny a MŠ lze domluvit individuální konzultace .

Spolupracujeme s odborníky na duševní i tělesné zdraví.

Dále se vzděláváme a sledujeme nejnovější pedagogické a psychologické trendy ve výchově předškolního dítěte.

Obsah vzdělávacího programu je k dispozici, je možné si  ho prostudovat  a vyjadřovat se k němu v zájmu rozvoje dětí a mateřské školy.