Archiv aktualit

Školní kurikulum

Vážení rodiče,

naše MŠ připravuje aktualizaci Školního kurikula podpory zdraví pro certifikaci Státním zdravotním ústavem v Praze, podle kterého budeme pracovat 4 školní roky.

Oslovujeme Vás jako hlavní partnery naší MŠ a žádáme o spolupráci při zdokonalování školního vzdělávacího programu.

Zajímají nás Vaše názory, postřehy a nápady pro naši další činnost ve prospěch Vašich dětí a pro vzájemnou partnerskou spolupráci.

Filozofii práce v MŠ a základní informace najdete na internetových stránskách www.msmalika.cz. Celý vzdělávací program je možno shlédnout v MŠ nebo nahlédnout do knihy Kurikulum podpory zdraví v MŠ (Havlínová M., Vencálková E., Portál, Praha 2008), která je také k dispozici u učitelek nebo v knihověn MŠ.

První schůzka rodičů, kteří mají zájem spolupodílet se bude 25. 8. 2009 v 15:00 hod. na žluté třídě.

Písemné podněty můžete adresovat na e-mailovou adresu rlebduskova@msmalika.cz.

Další schůzka bude realizována v 2. polovině září a bude součástí třídních schůzek.

Děkujeme předem za spolupráci a vyjádření Vašich podnětů.