Archiv aktualit

Čarodějnické bubnování

Vážení rodiče, milé děti,

srdečně Vás zveme v pondělí 29. 4. od 15:30 hod. na zahradu v Chrudimi

a v úterý 30. 4. na zahradu do Topole na "Čarodějnické bubnování". 


                         ZÁPIS 

pro školní rok 2013/2014 se bude konat

25. 4. 2013          14:00 - 17:00

26. 4. 2013            9:00 - 17:00

v budově MŠ v Chrudimi.

Při zápisu předložte občanský průkaz a rodný list dítěte.

Přihlášku do MŠ lze stáhnout v sekci "Ke stažení".

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014:

Kritéria přijímacího řízení se řídí platnými předpisy (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., § 165 odst. 2b) a zákona č. 117/2005 Sb., v platném znění a Školním řádem Mateřské školy, Chrudim 2, Dr. Jana Malíka 765).

 

1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky         10 bodů

2. Dítě s trvalým bydlištěm na území města Chrudim                              10 bodů

3. Dítě, jehož sourozenec byl již přijat k docházce do MŠ                         2 body

4. Dítě, které je přihlášeno ke každodenní celodenní docházce                2 body

5. Dítě, jehož zákonný zástupce je znevýhodněn                                     2 body.

 

Při shodném počtu bodů rozhoduje věk dítěte a zralost dítěte pro vstup do MŠ.

Upozorňujeme zákonné zástupc dětí, aby své žádosti aktualizovali pouze v termínech zápisu.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu s platnými předpisy.


Ekocentrum

Ve středu 24. 4. pojedou předškoláci do Ekocentra Paleta na výukový program "Barvy v přírodě".

Předškoláci z MT, ZT a ŽT odchází v 8:15 hod.,

děti z ČT a Topole v 9:15 hod.

Do batůžku dejte dětem pitíčko v uzavíratelné lahvičce. 


Pohádka

V úterý 23. 4. v 8:00 hod. pojednou mladší a střední děti do Topole na pohádku "Popletená pohádka". 


Den Země

Ve čtvrtek 18. 4. v 9:00 hod. půjdeme na náměstí na oslavy Dne Země. 


Návštěva hvězdárny

V úterý 16. 4. ve 12:00 hod. pojedou předškoláci do hvězdárny v Hradci Králové na výukový program "Poprvé ve hvězdárně". 


Ukliďme svět

V týdnu od 8. - 12. 4. proběhne v MŠ akce Zdravého města "Ukliďme svět".

Prosíme Vás o pomoc při úklidu okolí MŠ. 


Výlet do lesa

Ve středu 10. 4. v 9:00 hod. jedeme na výlet do lesa.

Dejte dětem vhodné oblečení, do batůžku malou dobrůtku a pitíčko v uzavíratelné lahvičce.