Archiv aktualit

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Dle kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2020/21, Mateřské školy, Chrudim 2,

Dr. Jana Malíka765, zveřejněných dne 15.4.2020 a dle § 183 odst. 2 školského zákona oznamuji výsledky přijímacího řízení dle přidělených registračních čísel při zápisu:

 

PŘIJATÍ (41):

 

Pracoviště Chrudim (31):

 

2, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 52, 55, 56

 

Pracoviště Topol (10):

 

1, 4, 6, 11, 20, 22, 29, 49, 50, 57

 

 

NEPŘIJATÍ (9) : 3, 12, 13, 34, 35, 39, 51, 53, 54

 

 

Žádost vzata zpět:

 

10, 23, 25, 27, 40, 43, 47, 54

 

 

Žádám všechny zákonné zástupce dětí, aby se dostavili dle telefonicky domluveného termínu k podpisu rozhodnutí o přijetí i nepřijetí dítěte.

   

V Chrudimi dne 27.5.2020

Mgr. Radka Lebdušková

ředitelka MŠ


Informace pro nově přijaté děti od 1. 9. 2020

Prosíme rodiče nově přijatých dětí, aby si vytiskli níže uvedené tiskopisy, vyplnili je a vhodili v zalepené obálce do poštovní schránky v MŠ v Chrudimi do 30. 6. 2020.

Případné dotazy zodpovíme telefonicky nebo mailem na pastelka@msmalika.cz

 

K vytisknutí a vyplnění:

Dotazník MŠ pro dítě

Pomoc rodičů škole

Pověření k odvádění dítěte

Přihláška ke stravování

 

Informace k přečtení, není třeba tisknout:

Milý kamaráde - oslovení

Společná pravidla chování

Respektujeme lidské potřeby

Kolečko potřeb pro každého


Výkaz péče o dítě (OČR)

Pokud dítě ze závažných důvodů nenavštěvuje MŠ, která je od 25. 5. do 30. 6. 2020 otevřena, mohou rodiče uplatnit tiskopis Výkaz péče o dítě. Viz odkaz níže.

Není třeba potvrzení MŠ. 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz


Mateřinka - vrácení vstupného

Vážení rodiče, vstupné ze zrušené Mateřinky si můžete vyzvednout pouze do 30.6.2020 na pokladně divadla Karla Pippicha Chrudim.

Zakoupené vstupenky vezměte s sebou. Více informací na www.chrudimsobe.cz.


Prázdninový provoz 2020

Vážení rodiče,
prosíme Vás o sdělení Vašeho zájmu o docházku Vašeho dítěte o letních prázdninách

do 3.6.2020.
V červenci bude provoz na MŠ Malíka. 
Provoz bude od 6:30 do 16:00 hodin přednostně pro děti zaměstnaných rodičů.
Svůj zájem o červencovou docházku podle jednotlivých týdnů piště na 
pastelka@msmalika.cz.  

V srpnu bude provoz na MŠ Na Valech. 

Zájem o docházku v srpnu 2020 sdělte pomocí přihlášky, kterou najdete zde ke stažení

a zašlete na pastelka@msmalika.cz.