Archiv aktualit

 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022

 

Dle kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2021/22, Mateřské školy, Chrudim 2,

Dr. Jana Malíka765, zveřejněných dne 9.3.2021 a dle § 183 odst. 2 školského zákona oznamuji výsledky přijímacího řízení dle přidělených registračních čísel při zápisu:

 

PŘIJATÍ CELKEM (40):

 

Pracoviště Chrudim (32):

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 21, 24, 26, 28, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63

 

Pracoviště Topol (8):

1, 13, 27, 36, 47, 50, 59, 60

 

NEPŘIJATÍ CELKEM (16) :

 

Pracoviště Chrudim (12)

4, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 31, 42, 46, 64

 

Pracoviště Topol (4):

17, 29, 52, 54

 

Žádost vzata zpět z důvodu přijetí v jiné MŠ (8):

19, 25, 30, 34, 37, 38, 45, 48

 

Žádám zákonné zástupce dětí, aby se dostavili dne:

 

7.6. od 10:00

8.6. od 10:00

9.6. od 10:00 Topol

10.6. od 10:00

 

k podpisu Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte u ředitelky školy a seznámili se v tento den se svou třídní učitelkou a třídou. Prosím o dodržování hygienických pravidel.

 

Předem se můžete domluvit na termínu a času na tel. 777 135 430 nebo na telefonu

469 620 430.

 

Výsledky přijímacího řízení naleznete také na www.msmalika.cz v sekci Aktuality.

 

V Chrudimi dne 3.6.2021                                     Mgr. Radka Lebdušková, ředitelka školy