2012-10-01T13:22:38Z

 

 

Bezpečná škola

 

Naše MŠ byla přijata do sítě Bezpečných škol. Jedná se o projekt Světové zdravotnické organizace.

Je zpracován a prováděn v rámci našeho školního vzdělávacího programu.

 

V projektu se zaměřujeme na bezpečnost

  • v dopravě - využívání dopravního hřiště, nácvik správného přecházení vozovky, besedy s Policií ČR, používání reflexních prvků
  • ve všech prostředích, ve kterých se děti pohybují, při činnostech, které pro ně mohou být nebezpečné (hra, sport, běžný život, cestování, věci, které je obklopují)

 

Učíme se

  • zvládat základy poskytování první pomoci
  • znát záchranný systém, poradit si v kritických situacích
  • vytvářet pozitivní psychosociální klima jako prevenci proti fyzickému i psychickému násilí

 

 

Koordinujícím centrem sítě Bezpečných komunit v České republice je Centrum úrazové prevence v Motole.

Celý projekt Bezpečná škola je k nahlédnutí na všech třídách. 

 Dne 10.10. 2012 v 10.30 proběhne slavnostní předání certifikátu  BEZPEČNÁ  ŠKOLA.  Projekt WHO, odborným garantem evropského projektu je Centrum úrazové prevence ve FN Motol. 

Splnili jsme kritéria pro přijetí do sítě Safety schools, jsme partnery Bezpečné komunity Chrudim.

Bližší informace na třídách.

Nyní budeme používat v logu naší školy PASTELKA, zdravá a bezpečná škola :-)