2021-08-13T19:16:00Z

Představujeme se

Děti i rodiče znají MŠ pod názvem PASTELKA. Byla otevřena v roce 1983 pro život a hry dětí předškolního věku. Je příspěvkovou organizací, od roku 2003 právním subjektem - zřizovatelem je město Chrudim.

Rozpočet příspěvkové organizace je sestavován na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu, je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.

Od roku 2003 je součástí MŠ odloučené pracoviště Topol.  MŠ má 6 tříd:

4 třídy v Chrudimi

2 třídy na odloučeném pracovišti v Topoli.

 

Náš den

Ve vstřícném, estetickém a podnětném prostředí vytváříme prostor a čas pro spontánní hru a prožitkové učení. 

Uspořádání dne je optimální vzhledem k přirozeným potřebám dětí. Připravujeme pro děti jídla zdravé výživy. Venku pobýváme co nejdéle,  většinou na zahradě MŠ  -  volný pohyb a spontánní hra na čerstvém vzduchu. Pro děti je připraven program - viz. aktuality.

  6:30   - příchod do MŠ, volná hra
  8:30   - začátek  postupné dopolední svačiny
11:30   - oběd
12:15   - začátek odpoledního odpočinku
14:15   - začátek postupné odpolední svačiny

Odpočinek po obědě je s možností dospání nebo u předškoláků  s možností věnovat se tichým a klidným činnostem.

Následuje volná hra do 17 h na třídě nebo na zahradě MŠ.

Všechny oblasti činností tvoří jeden celek, vzájemně se doplňují.

 

DALŠÍ  AKTIVITY   

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY 

  

Připravujeme se do školy - s využotím  ICT, Metody dobrého startu a dalších podporujeme školní úspěšnost

 

Pohybem k radosti - učíme se správnému držení těla, cvičíme pružnost a pohyblivost páteře jako prevenci  zdravotních obtíží

  

Klubíčko - zpíváme si pro radost, vystupujeme při různých příležitostech

 

DÍLČÍ PROJEKTY - VÍME JAK NA TO  - dle programu akcí a tříd na nástěnkách a v sekci AKTUALITY

 

Udržujeme si zdravé zuby -  souhrn preventivních aktivit pro správné hygienické návyky dětí

Já nebudu kouřit a vím proč - kampaň ve spolupráci se Zdravým městem Chrudim

Žijeme v souladu s přírodou - souhrn aktivit, zaměřených na poznávání a ochranu přírody

Víme, co jíme ? - projekt zdravého stravování  pro děti, jídla na přání dětí i rodičů, receptury pro rodiče a od rodičů dětí, odšťavňování ovoce a zeleniny

Konzultace pro rodiče a děti  - rozvoj komunikace a spolupráce,  prevence výchovných a vzdělávacích obtíží dětí

Voda je náš kamarád - předplavecký výcvik, otužování dětí - dle aktuální situace

Na kolo jen s přilbou, Den bez aut- kampaně  města Chrudim, zaměřené na bezpečné chování

 

Spolupracujeme s rodiči a dalšími partnery na dílčích projektech a aktivitách, viz. aktuality a fotogalerie.

 

Vítáme náměty a  předem děkujeme za pomoc rodičů při organizaci společných akcí.   

 

 

Podmínky pro zdravý vývoj dětí a zdravé pracovní prostředí

pro pracovnice MŠ i pro rodiče

Věcné prostředí Organizační prostředí Sociální prostředí
Doplňujeme a přetváříme vybavení MŠ i zahrady. Uspořádáváme třídy jako dílny - herny. Máme dostupný materiál a pomůcky pro všechny děti. Dbáme na podnětnost a estetiku. Dbáme na bezpečnost a hygienu. Obměňujeme prostředí společně s dětmi. Máme heterogenní skupiny dětí. Nabízíme aktivity dětem a rodičům. Vytváříme informační a komunikační systém. Umožňujeme dětem setkávat se, vytvářet další skupiny. Máme školní řád MŠ. Máme vnitřní řád MŠ pro personál. Máme volné uspořádání dne. Usilujeme o vzájemnou zpětnou vazbu. Využíváme pozitivní komunikaci. Respektujeme pravidla soužití. Prožíváme rituály. Udržujeme tradice. Respektujeme práva a povinnosti dětí. Respektujeme práva a povinnosti rodičů. Umožňujeme dětem a rodičům společné prožitky v MŠ. Respektujeme práva a povinnosti pracovnic MŠ. Usilujeme o vzájemnou zpětnou vazbu.