č.j.24/MŠ/18

 

ZÁPIS

pro školní rok 2018/2019

se bude konat

 

3. 5. 2018 9:00 - 17:00

4. 5. 2018 9:00 - 11:00

v budově MŠ v Chrudimi.

 

Při zápisu předložte přihlášku, občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Přihlášku do MŠ lze stáhnout na www.msmalika.cz v sekci Ke stažení

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019:

Kritéria přijímacího řízení stanovuje ředitelka školy v souladu s platnými předpisy dle § 34 odst. 1-8, § 165 odst. 2b 561/2004 Sb. Školského zákona v platném znění , Vyhláškou č. 3/2016 Města Chrudim o školských obvodech a Školním řádem Mateřské školy, Chrudim 2, Dr. Jana Malíka 765.

 

1. Dítě s povinností předškolní docházky a trvalým pobytem                                       10 bodů

ve školském obvodu, které dovrší k 31.8.2018 nejméně tří let

 

2. Dítě s trvalým bydlištěm Chrudim                                                                                5 bodů

 

3. Dítě, jehož sourozenec je zapsán k docházce v MŠ

(Lze zohlednit pouze u dětí, které dovrší 3 let k 31.12. 2018)                                                2 body

 

4. Dítě přihlášené k celodenní docházce                                                                          2 body

 

Při shodném počtu bodů rozhoduje věk dítěte a dále celková zralost dítěte pro vstup do předškolního vzdělávání.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu s platnými předpisy dle přidělených pořadových čísel u zápisu na www.msmalika.cz a u vchodu do MŠ v Chrudimi a v Topoli.

Podpisy správního rozhodnutí proběhnou 31.5. a 1. 6. 2018 v Chrudimi.

 

V Chrudimi 2. 3. 2018 Mgr. Radka Lebdušková ředitelka MŠ