č.j.23/MŠ/17

 

           ZÁPIS

pro školní rok 2017/2018 se bude konat

 

4. 5. 2017 9:00 ? 17:00

  5. 5. 2017 9:00 ? 11:00

v budově MŠ v Chrudimi.

 

Při zápisu předložte přihlášku, občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Přihlášku do MŠ lze stáhnout na www.msmalika.cz v sekci Ke stažení

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018:

Kritéria přijímacího řízení se řídí platnými předpisy (§34 písm.a, §36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších zákona č. 49/2009 Sb., § 165 odst. 2b) a zákona č. 117/2005 Sb., v platném znění, Vyhláškou č.3/2016 Města Chrudim o školských obvodech a Školním řádem Mateřské školy, Chrudim 2, Dr. Jana Malíka 765).

 

1. Dítě s povinností předškolní docházky 10 bodů

2. Dítě s trvalým bydlištěm Chrudim 10 bodů

3. Dítě s povinností předškolní docházky a trvalým pobytem

ve školském obvodu (Vyhláška města Chrudim č. 3/2016) 5 bodů

4. Dítě přihlášené k celodenní docházce 5 bodů

5. Dítě, jehož sourozenec je zapsán k docházce v MŠ

 (Lze zohlednit pouze u dětí, které dovrší 3 let k 31. 8. 2017) 2 body

6. Zdravotní znevýhodnění zákonných zástupců dítěte 2 body

(Nutno doložit např. příspěvek na péči, invalidní důchod, průkaz ZTP, ZTP/P)

 

Při shodném počtu bodů rozhoduje věk dítěte (čtyřleté děti dle §36 odst.3 školského zákona platného od 1.9.2017 mají přednost) a dále celková zralost dítěte pro vstup do předškolního vzdělávání.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu s platnými předpisy dle přidělených pořadových čísel u zápisu na internetu a u vchodu do MŠ v Chrudimi a v Topoli.

Podpisy správního rozhodnutí proběhnou 1. a 2. 6. 2017 v Chrudimi.

 

V Chrudimi 28. 2.2017 Mgr. Radka Lebdušková ředitelka MŠ