č.j. 23/MŠ/19

 

ZÁPIS

pro školní rok 2019/2020

se bude konat

 

    9. 5. 2019    9:00 - 17:00

  10. 5. 2019    9:00 - 11:00

v budově MŠ v Chrudimi.

 

Při zápisu předložte přihlášku, občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Přihlášku do MŠ lze stáhnout na www.msmalika.cz v sekci Ke stažení

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:

 

Kritéria přijímacího řízení stanovuje ředitelka školy v souladu s platnými předpisy dle § 34 odst. 1-8, § 165 odst. 2b 561/2004 Sb. Školského zákona v platném znění , Vyhláškou č. 3/2016 Města Chrudim o školských obvodech a Školním řádem Mateřské školy, Chrudim 2, Dr. Jana Malíka 765.

 

1. Dítě s povinností předškolní docházky a trvalým pobytem                                       10 bodů

ve školském obvodu Chrudim, které dovrší k 31.8.2019 nejméně tří let

 

2. Dítě, jehož sourozenec je zapsán k docházce v MŠ

(Lze zohlednit pouze u dětí, které dovrší 3 let k 31.12. 2019                                                 5 bodů

 

 

Při shodném počtu bodů rozhoduje věk dítěte a dále příhlížíme k celkové zralosti dítěte pro vstup do předškolního vzdělávání.

 

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu s platnými předpisy dle přidělených pořadových čísel u zápisu na www.msmalika.cz a u vchodu do MŠ v Chrudimi a v Topoli.

 

Podpisy správního rozhodnutí proběhnou 29. a 30. 5. 2019 v Chrudimi.

 

 

V Chrudimi 2. 3. 2019                                                                                                              Mgr. Radka Lebdušková ředitelka MŠ