Aktuality

Virtuální prohlídka

Vážení rodiče, na našich stránkách byla zprovozněna virtuální prohlídka mateřské školy. Spustíte ji kliknutím na příslušnou pastelku v levé části stránky.


Prázdninový provoz 2020

Prázdninový provoz MŠ Dr. Jana Malíka bude od 29. 6. do 31. 7. 2020 od 6:30 do 16:00 hodin. Během prázninového provozu děti ani rodiče nepoužívají roušky.

Děti budou mít v batohu 2 roušky pro případ potřeby. Po vstupu do tříd si děti dostatečně umyjí ruce.

Při vstupu do areálu MŠ brankou je po levé straně k dispozici stojan s dezinfekcí.

Docházka dětí bude započítávána podle podaných přihlášek. Děti přiveďte do 8:00 hodin, nepřítomnost nebo odchod po obědě hlaste předem do 7:45 hodin.

Na pobyt venku chodíme za každého počasí, přineste dětem pláštěnku a holinky.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Dle kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2020/21, Mateřské školy, Chrudim 2,

Dr. Jana Malíka765, zveřejněných dne 15.4.2020 a dle § 183 odst. 2 školského zákona oznamuji výsledky přijímacího řízení dle přidělených registračních čísel při zápisu:

 

PŘIJATÍ (41):

 

Pracoviště Chrudim (31):

 

2, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 52, 55, 56

 

Pracoviště Topol (10):

 

1, 4, 6, 11, 20, 22, 29, 49, 50, 57

 

 

NEPŘIJATÍ (9) : 3, 12, 13, 34, 35, 39, 51, 53, 54

 

 

Žádost vzata zpět:

 

10, 23, 25, 27, 40, 43, 47, 54

 

 

Žádám všechny zákonné zástupce dětí, aby se dostavili dle telefonicky domluveného termínu k podpisu rozhodnutí o přijetí i nepřijetí dítěte.

   

V Chrudimi dne 27.5.2020

Mgr. Radka Lebdušková

ředitelka MŠ


Informace pro nově přijaté děti od 1. 9. 2020

Prosíme rodiče nově přijatých dětí, aby si vytiskli níže uvedené tiskopisy, vyplnili je a vhodili v zalepené obálce do poštovní schránky v MŠ v Chrudimi do 30. 6. 2020.

Případné dotazy zodpovíme telefonicky nebo mailem na pastelka@msmalika.cz

 

K vytisknutí a vyplnění:

Dotazník MŠ pro dítě

Pomoc rodičů škole

Pověření k odvádění dítěte

Přihláška ke stravování

 

Informace k přečtení, není třeba tisknout:

Milý kamaráde - oslovení

Společná pravidla chování

Respektujeme lidské potřeby

Kolečko potřeb pro každého


Výkaz péče o dítě (OČR)

Pokud dítě ze závažných důvodů nenavštěvuje MŠ, která je od 25. 5. do 30. 6. 2020 otevřena, mohou rodiče uplatnit tiskopis Výkaz péče o dítě. Viz odkaz níže.

Není třeba potvrzení MŠ. 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz


Mateřinka - vrácení vstupného

Vážení rodiče, vstupné ze zrušené Mateřinky si můžete vyzvednout pouze do 30.6.2020 na pokladně divadla Karla Pippicha Chrudim.

Zakoupené vstupenky vezměte s sebou. Více informací na www.chrudimsobe.cz.


Prázdninový provoz 2020

Vážení rodiče,
prosíme Vás o sdělení Vašeho zájmu o docházku Vašeho dítěte o letních prázdninách

do 3.6.2020.
V červenci bude provoz na MŠ Malíka. 
Provoz bude od 6:30 do 16:00 hodin přednostně pro děti zaměstnaných rodičů.
Svůj zájem o červencovou docházku podle jednotlivých týdnů piště na 
pastelka@msmalika.cz.  

V srpnu bude provoz na MŠ Na Valech. 

Zájem o docházku v srpnu 2020 sdělte pomocí přihlášky, kterou najdete zde ke stažení

a zašlete na pastelka@msmalika.cz.


Obnovení provozu v MŠ

Vážení rodiče, milé děti, 

Provoz v MŠ bude obnoven 25.5. 2020.

Provoz je omezen za zvýšených hygienických podmínek, zejména pro zaměstnané rodiče.

Provoz bude probíhat v Topoli i Chrudimi od 6:30 do 16:00.

Rodiče nebudou vstupovat do areálu MŠ, u branky budou zvonit.

Děti budou předávat u branky asistentkám.

Rodiče předají písemné čestné prohlášení (ke stažení).

Dětem bude při vstupu měřena teplota.

Budou dodržovány rozestupy a veškerá další hygienická opatření (roušky, dezinfekce).

 

Povinnosti před vstupem do MŠ:

- nebudou vstupovat děti s příznaky infekce dýchacích cest, kašlem, rýmou a zažívacími potížemi nebo zarudlými skvrnami na kůži

- rodiče jsou si vědomi rizik společného vzdělávání a jejich vlivu  na rizikové osoby v jejich okolí

- dítě bude doprovázeno jednou osobou

- doporučujeme vyloučení seniorů

 

V případě zjištění příznaků nemoci, bude dítě izolováno a rodiče si ho okamžitě vyzvednou.

 

Děti se budou scházet pouze na svých třídách.

Bude zajištěno stravování v běžné podobě.

Děti si nebudou samostatně nabírat jídlo a pití.

Po vstupu do třídy si dítě důkladně umyje ruce.

Většina aktivit bude probíhat venku v areálu školy.

Děti budou přicházet v oblečení, které mají do třídy.

V batohu budou mít tepláky, náhradní prádlo a dvě roušky.

 

Děti nebudou přinášet z domu hračky a plyšáky.

Jsou zrušeny aktivity a akce. 

Vedení MŠ


Kurz inline bruslení

 Vážení rodiče, ruší se kurz inline bruslení. Více informací najdete na stránkách Ski fanatic.


Platby za plavání

 Vážení rodiče,

jednáme se Sportovišti města Chrudim o navrácení plateb za neusktutečněný plavecký výcvik. O výsledku Vás budeme informovat. 


OŠETŘOVNÉ

Rodiče i děti, kteří jsou v rizikové skupině a nebudou navštěvovat MŠ, mají i nadále nárok na ošetřovné do konce června 2020. 

 


Archiv