Aktuality

Virtuální prohlídka

Vážení rodiče, na našich stránkách byla zprovozněna virtuální prohlídka mateřské školy. Spustíte ji kliknutím na příslušnou pastelku v levé části stránky.


Omezení provozu

Ve dnech 26. - 30. 10. 2020 bude na základě vyjádření zákonných zástupců provoz MŠ v Chrudimi i v Topoli omezen. 


Výlet do lesa - RUŠÍ SE

V pátek 16. 10. 2020 jedeme na výlet do lesa do Studené vody.

Z MŠ odjíždíme v 8:45 hodin po svačině, vracíme se na oběd.

Dejte dětem vhodné oblečení a obuv, do bazůžku pláštěnku, malou dobrotu a pitíčko v uzavíratelné lahvičce. 


Výstava Podzimníčků

Od pondělí 12. 10. 2020 bude v MŠ probíhat VÝSTAVA PODZIMNÍČKŮ.

Věříme, že si umíte se svými dětmi hrát a tvořit.

Vyrobte doma z přírodnin výrobek, který opatříte lístečkem se jménem dítěte a třídy a doneste jej do MŠ na výstavu. Výrobky budou sloužit na výzdobu interiéru MŠ i zahrady.

Pro Vaše děti je připravena drobná odměna. 


Bezpečnostní informace při vstupu do MŠ

Vážení rodiče, 

vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením Vás upozorňujeme, že nebudeme do MŠ přijímat děti s příznaky infekce dýchacích cest (kašlem, rýmou).

V případě zjištění příznaků nemoci bude dítě izolováno a ihned si ho vyzvednete.

Do šatny dejte dětem jednu roušku uloženou v igelitém sáčku.

Při vstupu do MŠ používejte dezinfekci. Při vstupu do budovy používejte roušku. Dodržujte v šatnách rozestupy.

Pokud jste přišli do kontaktu s osobami, které jsou pozitivní na Covid 19, informujte neprodleně vedení MŠ a učiňte potřebná opatření v zájmu zachování veřejného zdraví. Děkujeme za Vaši ohleduplnost a odpovědnost vůči dětem i zaměstnancům MŠ. 

Přejeme všem hodně štěstí a zdraví.  


Tady bydlí děti

V úterý 22. 9. 2020 dopoledne bude v prostorách školní zahrady probíhat akce Zdravého města v rámci Evropského Dne bez aut TADY BYDLÍ DĚTI.

Na tento den přineste dětem do MŠ podepsanou přilbu.

Tento den bude komunikace u MŠ uzavřena. 


Prázdninový provoz 2020

Prázdninový provoz MŠ Dr. Jana Malíka bude od 29. 6. do 31. 7. 2020 od 6:30 do 16:00 hodin. Během prázninového provozu děti ani rodiče nepoužívají roušky.

Děti budou mít v batohu 2 roušky pro případ potřeby. Po vstupu do tříd si děti dostatečně umyjí ruce.

Při vstupu do areálu MŠ brankou je po levé straně k dispozici stojan s dezinfekcí.

Docházka dětí bude započítávána podle podaných přihlášek. Děti přiveďte do 8:00 hodin, nepřítomnost nebo odchod po obědě hlaste předem do 7:45 hodin.

Na pobyt venku chodíme za každého počasí, přineste dětem pláštěnku a holinky.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Dle kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2020/21, Mateřské školy, Chrudim 2,

Dr. Jana Malíka765, zveřejněných dne 15.4.2020 a dle § 183 odst. 2 školského zákona oznamuji výsledky přijímacího řízení dle přidělených registračních čísel při zápisu:

 

PŘIJATÍ (41):

 

Pracoviště Chrudim (31):

 

2, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 52, 55, 56

 

Pracoviště Topol (10):

 

1, 4, 6, 11, 20, 22, 29, 49, 50, 57

 

 

NEPŘIJATÍ (9) : 3, 12, 13, 34, 35, 39, 51, 53, 54

 

 

Žádost vzata zpět:

 

10, 23, 25, 27, 40, 43, 47, 54

 

 

Žádám všechny zákonné zástupce dětí, aby se dostavili dle telefonicky domluveného termínu k podpisu rozhodnutí o přijetí i nepřijetí dítěte.

   

V Chrudimi dne 27.5.2020

Mgr. Radka Lebdušková

ředitelka MŠ


Informace pro nově přijaté děti od 1. 9. 2020

Prosíme rodiče nově přijatých dětí, aby si vytiskli níže uvedené tiskopisy, vyplnili je a vhodili v zalepené obálce do poštovní schránky v MŠ v Chrudimi do 30. 6. 2020.

Případné dotazy zodpovíme telefonicky nebo mailem na pastelka@msmalika.cz

 

K vytisknutí a vyplnění:

Dotazník MŠ pro dítě

Pomoc rodičů škole

Pověření k odvádění dítěte

Přihláška ke stravování

 

Informace k přečtení, není třeba tisknout:

Milý kamaráde - oslovení

Společná pravidla chování

Respektujeme lidské potřeby

Kolečko potřeb pro každého


Výkaz péče o dítě (OČR)

Pokud dítě ze závažných důvodů nenavštěvuje MŠ, která je od 25. 5. do 30. 6. 2020 otevřena, mohou rodiče uplatnit tiskopis Výkaz péče o dítě. Viz odkaz níže.

Není třeba potvrzení MŠ. 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz


Mateřinka - vrácení vstupného

Vážení rodiče, vstupné ze zrušené Mateřinky si můžete vyzvednout pouze do 30.6.2020 na pokladně divadla Karla Pippicha Chrudim.

Zakoupené vstupenky vezměte s sebou. Více informací na www.chrudimsobe.cz.


Archiv