Aktuality

Virtuální prohlídka

Vážení rodiče, na našich stránkách byla zprovozněna virtuální prohlídka mateřské školy. Spustíte ji kliknutím na příslušnou pastelku v levé části stránky.


40. NAROZENINY

Vážení a milí rodiče, čas plyne a ubíhá.

Naše školička v Chrudimi letos slaví krásné 40. narozeniny.

Dovolujeme si Vás oslovit a pozvat na tuto oslavu "UMÍME SI HRÁT A UMÍME SE SMÁT - 40. LET".

Velká sláva bude 9. 6. 2023 od 15:30 hodin v celé naší školičce.

Pojďte slavit s námi, zavzpomínat na Vaše dětská i rodičovská léta planá her. Pokud máte nápady, inspiraci a chcete se zapojit, rádi uvítáme Vaši pomoc. Můžete pomoci finančně sponzorskými dary i organizačně.

 

S Vaší pomocí to určitě zvládneme a věříme, že si tuto oslavu užijeme a zavzpomínáme.

V případě Vašich nápadů kontaktujte p. ředitelku nebo učitelky na třídách.


Den otevřených dveří

Srdečně zveme všechny zájemce na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ do Chrudimi i na pracoviště Topol ve dnech 19. 4. a 21. 4. 2023 od 9:00 do 11:00 hodin.

Těšíme se na Vás. 


Návštěva 1. tříd

V úterý 28. 3. 2023 se půjdeme S PŘEDŠKOLÁKY PODÍVAT DO 1. TŘÍD Základní školy Školní náměstí a Základní školy Dr. Jana Malíka v Chrudimi.

Z MŠ odcházíme po svačině v 8:30 hodin. 


Skřítci

Předškoláci se v Regionálním muzeu v Chrudimi zúčastní výukového programu SKŘÍTCI VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ.

Děti z Chrudimi půjdou ve čtvrtek 23. 3. 2023

a děti z Topole v pátek 24. 3. 2023. 


PROVOZNÍ INFORMACE

Vážení rodiče,

od 13. 3. 2023 dochází z provozních důvodů ke změnám pracovní doby jednotlivých tříd. 

Sledujte informační tabule na zahradě a na venkovních zvoncích, kde budete předávat

nebo vyzvedávat své děti a zvoňte na příslušnou třídu. 


ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024

 

ZÁPIS

pro školní rok 2023/2024

se bude konat

ve dnech

 

4. 5. 2023 od 9 do 17 hodin

5. 5. 2023 od 9 do 11 hodin.

 

Přihlášku do MŠ lze stáhnout na www.msmalika.cz v sekci Ke stažení nebo vyzvednout přímo ve škole.

K přihlášce je nutné doložit:

1. rodný list dítěte

2. doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte

3. potvrzení o očkování dítěte nebo jeho kontraindikaci

 

Přihláška platí pro pracoviště Chrudim i Topol. Vaší přihlášce bude přiděleno pořadové číslo, které Vám bude sděleno při přijímacím řízení stejně jako další potřebné informace k přijímacímu řízení. V případě podání více přihlášek uveďte, kterou školu preferujete a dopište svou volbu na přihlášku.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024:

Kritéria přijímacího řízení stanovuje ředitelka školy v souladu s platnými předpisy dle § 34 odst. 1-8, § 165 odst. 2b 561/2004 Sb. Školského zákona v platném znění , Vyhláškou č. 3/2016 Města Chrudim o školských obvodech a Školním řádem Mateřské školy, Chrudim 2, Dr. Jana Malíka 765, vše v platném znění.  

 

1. Dítě s povinností předškolní docházky a trvalým pobytem 10 bodů 

ve školském obvodu Chrudim, které dovrší k 31.8.2023 nejméně tří let

 

2. Dítě, jehož sourozenec je zapsán k docházce v MŠ
(Lze zohlednit pouze u dětí, které dovrší 3 let k 31. 8. 2023) 5 bodů

 

Při shodném počtu bodů rozhoduje věk dítěte.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu s platnými předpisy dle přidělených pořadových čísel na www.msmalika.cz a u vchodu do MŠ v Chrudimi a v Topoli do 26. 2023.

 

V Chrudimi 2. 3. 2023, Mgr. Radka Lebdušková,DiS, ředitelka MŠ


Výlet

V úterý 14. 3. 2023 pojedeme na výlet do Heřmanova Městce do Bažantnice.

Z MŠ odjíždíme v 8:30 hodin po svačině, vracíme se na oběd.

Dejte dětem vhodné oblečení a obuv. 


Omezení provozu

V týdnu od 6. - 10. 3. 2023 bude na základě vyjádření rodičů v MŠ Chrudimi i na pracovišti Topol PROVOZ OMEZEN. 


Knihovna

S předškoláky navštívíme Městskou knihovnu v Chrudimi s programem POPRVÉ V KNIHOVNĚ.

Děti z Topole v úterý 28.2. 2023

a děti z Chrudimi ve čtvrtek 2. 3. 2023. 


Hledání pohádky

Ve středu 22. 2. 2023 budeme s dětmi HLEDAT POHÁDKU.

Děti z Topole v Topoli a děti z Chrudimi v lese ve Slatiňanech.

Z MŠ odcházíme po svačine, vracíme se na oběd.

Dejte dětem vhodné oblečení, obuv a po batůžku malou dobrůtku. 


Archiv