Aktuality

Virtuální prohlídka

Vážení rodiče, na našich stránkách byla zprovozněna virtuální prohlídka mateřské školy. Spustíte ji kliknutím na příslušnou pastelku v levé části stránky.


Výstava Podzimníčků

Od 11.10. do 30.10.2021 bude v MŠ probíhat VÝSTAVA POZDIMNÍČKŮ.

Vytvořené výrobky přineste do MŠ na výstavu.


Výlet do podzimní přírody

 V pátek 22. 10. 2021 vyrazíme s dětmi na výlet DO PODZIMNÍ PŘÍRODY.

Děti z Chrudimi pojedou na Monako, děti z Topole půjdou do Habrova.

Z MŠ odcházíme v 9:00 hodin, vracíme se na oběd.

Dejte dětem vhodné oblečení a obuv, do batůžku malou dobrotu, pitíčko v uzavíratelné lahvičce a pláštěnku.


Výstava zvířátek

V pátek 8. 10. 2021 půjdeme s předškoláky do střední zemědělské školy na VÝSTAVU ZVÍŘÁTEK. 

Z MŠ odcházíme po svačině, vracíme se na oběd.


Pečení brambor

V úterý 5. 10. 2021 v Topoli

a ve čtvrtek 7. 10. 2021 v Chrudimi

budeme dopoledne na zahradě MŠ PÉCT BRAMBORY. 


Návštěva hasičů

V pátek 1. 10. 2021 dopoledne navštíví děti v Chrudimi HASIČI s ukázkami hasičské techniky (cisterna, čtyřkolka,....) 


SOUHRN INFORMACÍ PRO RODIČE 2021-2022

Vážení rodiče, vzhledem k situaci s covidem jsme se rozhodli nekonat rodičovské schůzky. Tímto Vás seznamujeme s aktualitami pro tento školní rok:

1.Prosíme Vás o seznámení se se Školním řádem www.msmalika.cz. Jeho písemná verze je k přečtení v šatně - prosíme o Vaše podpisy, čímž stvrzujete seznámení s pravidly školy a právy i povinnostmi.

 2.Platby školného - na internetu v sekci Platby, školné činí 500,-- Kč měsíčně, Směrnice o úplatě za školské služby je na nástěnkách - platťe raději inkasem do 15. v měsíci. Žádáme o dodržování termínů plateb. Pokud se potřebujete poradit nebo pomoci, obraťte se na ředitelku nebo účetní.

3. Stravování - realizujeme projekt Víme, co jíme. Náměty a připomínky ke stravě řešte individuálně u vedoucí školní jídelny p. Šustrové. Vnitřní řád ŠJ je na nástěnkách.

4.Děti přivádějte do MŠ do 8:00 hodin. Své dítě předejte osobně učitelce, jinak neodpovídáme za bezpečnost dětí.

5. Změny v docházce volejte do 7:45 hodin. Připravte své děti pro snadnou docházku. Neprotahujte ranní loučení.

6. Děti chodí do školky, když jsou zdravé, dbáme na ohleduplnost.

7. Pro seznámení se Školním vzdělávacím programem 2021-2024 je možné nahlédnout a vyjádřit se k němu na všech třídách.

8. Mluvte se svými dětmi o pravidlech chování a veďte je k jejich dodržování

9. Přečtěte si pravidla komunikace na nástěnkách v šatnách.

10. Vyzýváme Vás ke spolupráci - uvítáme Vaše tipy, nápady pro spolupráci.

11. Můžete si u nás zapůjčit knihy - odborné i dětské, využijte KNIHOBUDKU.

12. Využijte možnosti konzultací s učitelkami nebo ředitelkou v případě jakýchkoli pochybností, záhad, otázek.

13. Dejte svým dětem vhodné vybavení do školy i do třídy dle počasí (pláštěnky, holínky, pevné boty do třídy i ven, přiměřené oblečení, ....) 

14. Prosíme o pomoc při nácviku sebeobsluhy - nechte své děti samostatně se oblékat, dejte jim dostatek prostoru, aby se to naučily.

15. Podepište dětem jejich věci, ukažte dětem jejich věci, ať si je samy poznají  :-))


Jak si hrajeme ve městě

V pondělí 20. 9. 2021 v Topoli a v úterý 21. 9. 2021 v Chrudimi dopoledne bude v rámci Evropského týdne mobility v prostorách zahrady MŠ probíhat akce JAK SI HRAJEME VE MĚSTĚ za přítomnosti Městské policie a Českého červeného kříže.

Tento den budou děti potřebovat do MŠ přilbu.


Uzavření MŠ Topol

Z důvodu odstávky elektřiny v obci Topol dne 21. 9. 2021 od 7:30 - 16:30 hodin bude tento den Mateřská škola UZAVŘENA


Změna ceny stravného

V souvislosti s úpravou vyhlášky 107/2005 o školním stravování, přílohy 2, dochází s účinností od 1. 9. 2021 ke změně ceny stravného takto: 

Věková skupina strávníků

do 6 let

7-10 let

15 a více let

Přesnídávka

10,--

10,--

-

Oběd

24,--

25,--

27,--

Svačina

9,--

9,--

-

Celkem

43,--

44,--

27,--

Prosíme o kontrolu na Vašich účtech u nastavení limitů v souhlase s inkasem plateb stravného a školného pro MŠ, minimálně 1.500,-- Kč.

Děkujeme.


Rozdělení dětí

V týdnech od 16. - 31. 8. 2021 budou děti rozděleny takto:

ČT, ZT A MT - v prvním vchodě dole na ČERVENÉ TŘÍDĚ

ŽT A TOPOL - v prvním vchodě nahoře na ZELENÉ TŘÍDĚ

MŠ VALY - v posledním vchodě dole na MODRÉ TŘÍDĚ.

 

Prázdninový provoz je od 6:30 - 16:00 hodin. 


Archiv