Aktuality

Virtuální prohlídka

Vážení rodiče, na našich stránkách byla zprovozněna virtuální prohlídka mateřské školy. Spustíte ji kliknutím na příslušnou pastelku v levé části stránky.


Návštěva hasičů

V pátek 1. 10. 2021 dopoledne navštíví děti v Chrudimi HASIČI s ukázkami hasičské techniky (cisterna, čtyřkolka,....) 


SOUHRN INFORMACÍ PRO RODIČE 2021-2022

Vážení rodiče, vzhledem k situaci s covidem jsme se rozhodli nekonat rodičovské schůzky. Tímto Vás seznamujeme s aktualitami pro tento školní rok:

1.Prosíme Vás o seznámení se se Školním řádem www.msmalika.cz. Jeho písemná verze je k přečtení v šatně - prosíme o Vaše podpisy, čímž stvrzujete seznámení s pravidly školy a právy i povinnostmi.

 2.Platby školného - na internetu v sekci Platby, školné činí 500,-- Kč měsíčně, Směrnice o úplatě za školské služby je na nástěnkách - platťe raději inkasem do 15. v měsíci. Žádáme o dodržování termínů plateb. Pokud se potřebujete poradit nebo pomoci, obraťte se na ředitelku nebo účetní.

3. Stravování - realizujeme projekt Víme, co jíme. Náměty a připomínky ke stravě řešte individuálně u vedoucí školní jídelny p. Šustrové. Vnitřní řád ŠJ je na nástěnkách.

4.Děti přivádějte do MŠ do 8:00 hodin. Své dítě předejte osobně učitelce, jinak neodpovídáme za bezpečnost dětí.

5. Změny v docházce volejte do 7:45 hodin. Připravte své děti pro snadnou docházku. Neprotahujte ranní loučení.

6. Děti chodí do školky, když jsou zdravé, dbáme na ohleduplnost.

7. Pro seznámení se Školním vzdělávacím programem 2021-2024 je možné nahlédnout a vyjádřit se k němu na všech třídách.

8. Mluvte se svými dětmi o pravidlech chování a veďte je k jejich dodržování

9. Přečtěte si pravidla komunikace na nástěnkách v šatnách.

10. Vyzýváme Vás ke spolupráci - uvítáme Vaše tipy, nápady pro spolupráci.

11. Můžete si u nás zapůjčit knihy - odborné i dětské, využijte KNIHOBUDKU.

12. Využijte možnosti konzultací s učitelkami nebo ředitelkou v případě jakýchkoli pochybností, záhad, otázek.

13. Dejte svým dětem vhodné vybavení do školy i do třídy dle počasí (pláštěnky, holínky, pevné boty do třídy i ven, přiměřené oblečení, ....) 

14. Prosíme o pomoc při nácviku sebeobsluhy - nechte své děti samostatně se oblékat, dejte jim dostatek prostoru, aby se to naučily.

15. Podepište dětem jejich věci, ukažte dětem jejich věci, ať si je samy poznají  :-))


Jak si hrajeme ve městě

V pondělí 20. 9. 2021 v Topoli a v úterý 21. 9. 2021 v Chrudimi dopoledne bude v rámci Evropského týdne mobility v prostorách zahrady MŠ probíhat akce JAK SI HRAJEME VE MĚSTĚ za přítomnosti Městské policie a Českého červeného kříže.

Tento den budou děti potřebovat do MŠ přilbu.


Uzavření MŠ Topol

Z důvodu odstávky elektřiny v obci Topol dne 21. 9. 2021 od 7:30 - 16:30 hodin bude tento den Mateřská škola UZAVŘENA


Změna ceny stravného

V souvislosti s úpravou vyhlášky 107/2005 o školním stravování, přílohy 2, dochází s účinností od 1. 9. 2021 ke změně ceny stravného takto: 

Věková skupina strávníků

do 6 let

7-10 let

15 a více let

Přesnídávka

10,--

10,--

-

Oběd

24,--

25,--

27,--

Svačina

9,--

9,--

-

Celkem

43,--

44,--

27,--

Prosíme o kontrolu na Vašich účtech u nastavení limitů v souhlase s inkasem plateb stravného a školného pro MŠ, minimálně 1.500,-- Kč.

Děkujeme.


Rozdělení dětí

V týdnech od 16. - 31. 8. 2021 budou děti rozděleny takto:

ČT, ZT A MT - v prvním vchodě dole na ČERVENÉ TŘÍDĚ

ŽT A TOPOL - v prvním vchodě nahoře na ZELENÉ TŘÍDĚ

MŠ VALY - v posledním vchodě dole na MODRÉ TŘÍDĚ.

 

Prázdninový provoz je od 6:30 - 16:00 hodin. 


 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022

 

Dle kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2021/22, Mateřské školy, Chrudim 2,

Dr. Jana Malíka765, zveřejněných dne 9.3.2021 a dle § 183 odst. 2 školského zákona oznamuji výsledky přijímacího řízení dle přidělených registračních čísel při zápisu:

 

PŘIJATÍ CELKEM (40):

 

Pracoviště Chrudim (32):

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 21, 24, 26, 28, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63

 

Pracoviště Topol (8):

1, 13, 27, 36, 47, 50, 59, 60

 

NEPŘIJATÍ CELKEM (16) :

 

Pracoviště Chrudim (12)

4, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 31, 42, 46, 64

 

Pracoviště Topol (4):

17, 29, 52, 54

 

Žádost vzata zpět z důvodu přijetí v jiné MŠ (8):

19, 25, 30, 34, 37, 38, 45, 48

 

Žádám zákonné zástupce dětí, aby se dostavili dne:

 

7.6. od 10:00

8.6. od 10:00

9.6. od 10:00 Topol

10.6. od 10:00

 

k podpisu Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte u ředitelky školy a seznámili se v tento den se svou třídní učitelkou a třídou. Prosím o dodržování hygienických pravidel.

 

Předem se můžete domluvit na termínu a času na tel. 777 135 430 nebo na telefonu

469 620 430.

 

Výsledky přijímacího řízení naleznete také na www.msmalika.cz v sekci Aktuality.

 

V Chrudimi dne 3.6.2021                                     Mgr. Radka Lebdušková, ředitelka školy

 


Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky bude probíhat:

  • v Topoli v úterý 15. 6. 2021 od 16:00 hodin,
  • pro ŽT ve středu 16. 6. 2021 od 15:45 hodin,
  • pro MT ve středu 16. 6. 2021 od 16:15 hodin,
  • pro ZT ve čtvrtek 17. 6. 2021 od 15:45 hodin,
  • pro ČT ve čtvrtek 17. 6. 2021 od 16:15 hodin. 

 

Prosíme z bezpečnostních důvodů návštěvu pouze rodičů a sourozence.


Fotografování

V úterý 1. 6. 2021 dopoledne se budou děti z Chrudimi FOTOGRAFOVAT NA SPOLEČNÉ FOTO.

Rodiče dětí, které do MŠ nechodí, se domluví s p. uč. na třídách.

Děti z Topole se fotografují 25. 5. 2021. 


PŘIHLÁŠKA DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022

Vážení rodiče,

novou přihlášku s potvrzením od lékaře najdete na hnědé pastelce Ke stažení

https://www.msmalika.cz/www/item/5

Přihlášky najdete také v klasickém papírovém provedení v modrém boxu u brány školy v Chrudimi od 26.4. 2021. 

Budeme se těšit na Vás,  Vaše děti a nejprve na vyplněné přihlášky. :-)) 


Archiv