Aktuality

Virtuální prohlídka

Vážení rodiče, na našich stránkách byla zprovozněna virtuální prohlídka mateřské školy. Spustíte ji kliknutím na příslušnou pastelku v levé části stránky.


Tady bydlí děti

V úterý 22. 9. 2020 dopoledne bude v prostorách školní zahrady probíhat akce Zdravého města v rámci Evropského Dne bez aut TADY BYDLÍ DĚTI.

Na tento den přineste dětem do MŠ podepsanou přilbu.

Tento den bude komunikace u MŠ uzavřena. 


Bezpečnostní informace při vstupu do MŠ

Vážení rodiče, 

vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením Vás upozorňujeme, že nebudeme do MŠ přijímat děti s příznaky infekce dýchacích cest (kašlem, rýmou).

V případě zjištění příznaků nemoci bude dítě izolováno a ihned si ho vyzvednete.

Do šatny dejte dětem jednu roušku uloženou v igelitém sáčku.

Při vstupu do MŠ používejte dezinfekci. Při vstupu do budovy používejte roušku.


Prázdninový provoz 2020

Prázdninový provoz MŠ Dr. Jana Malíka bude od 29. 6. do 31. 7. 2020 od 6:30 do 16:00 hodin. Během prázninového provozu děti ani rodiče nepoužívají roušky.

Děti budou mít v batohu 2 roušky pro případ potřeby. Po vstupu do tříd si děti dostatečně umyjí ruce.

Při vstupu do areálu MŠ brankou je po levé straně k dispozici stojan s dezinfekcí.

Docházka dětí bude započítávána podle podaných přihlášek. Děti přiveďte do 8:00 hodin, nepřítomnost nebo odchod po obědě hlaste předem do 7:45 hodin.

Na pobyt venku chodíme za každého počasí, přineste dětem pláštěnku a holinky.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Dle kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2020/21, Mateřské školy, Chrudim 2,

Dr. Jana Malíka765, zveřejněných dne 15.4.2020 a dle § 183 odst. 2 školského zákona oznamuji výsledky přijímacího řízení dle přidělených registračních čísel při zápisu:

 

PŘIJATÍ (41):

 

Pracoviště Chrudim (31):

 

2, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 52, 55, 56

 

Pracoviště Topol (10):

 

1, 4, 6, 11, 20, 22, 29, 49, 50, 57

 

 

NEPŘIJATÍ (9) : 3, 12, 13, 34, 35, 39, 51, 53, 54

 

 

Žádost vzata zpět:

 

10, 23, 25, 27, 40, 43, 47, 54

 

 

Žádám všechny zákonné zástupce dětí, aby se dostavili dle telefonicky domluveného termínu k podpisu rozhodnutí o přijetí i nepřijetí dítěte.

   

V Chrudimi dne 27.5.2020

Mgr. Radka Lebdušková

ředitelka MŠ


Informace pro nově přijaté děti od 1. 9. 2020

Prosíme rodiče nově přijatých dětí, aby si vytiskli níže uvedené tiskopisy, vyplnili je a vhodili v zalepené obálce do poštovní schránky v MŠ v Chrudimi do 30. 6. 2020.

Případné dotazy zodpovíme telefonicky nebo mailem na pastelka@msmalika.cz

 

K vytisknutí a vyplnění:

Dotazník MŠ pro dítě

Pomoc rodičů škole

Pověření k odvádění dítěte

Přihláška ke stravování

 

Informace k přečtení, není třeba tisknout:

Milý kamaráde - oslovení

Společná pravidla chování

Respektujeme lidské potřeby

Kolečko potřeb pro každého


Výkaz péče o dítě (OČR)

Pokud dítě ze závažných důvodů nenavštěvuje MŠ, která je od 25. 5. do 30. 6. 2020 otevřena, mohou rodiče uplatnit tiskopis Výkaz péče o dítě. Viz odkaz níže.

Není třeba potvrzení MŠ. 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz


Mateřinka - vrácení vstupného

Vážení rodiče, vstupné ze zrušené Mateřinky si můžete vyzvednout pouze do 30.6.2020 na pokladně divadla Karla Pippicha Chrudim.

Zakoupené vstupenky vezměte s sebou. Více informací na www.chrudimsobe.cz.


Prázdninový provoz 2020

Vážení rodiče,
prosíme Vás o sdělení Vašeho zájmu o docházku Vašeho dítěte o letních prázdninách

do 3.6.2020.
V červenci bude provoz na MŠ Malíka. 
Provoz bude od 6:30 do 16:00 hodin přednostně pro děti zaměstnaných rodičů.
Svůj zájem o červencovou docházku podle jednotlivých týdnů piště na 
pastelka@msmalika.cz.  

V srpnu bude provoz na MŠ Na Valech. 

Zájem o docházku v srpnu 2020 sdělte pomocí přihlášky, kterou najdete zde ke stažení

a zašlete na pastelka@msmalika.cz.


Obnovení provozu v MŠ

Vážení rodiče, milé děti, 

Provoz v MŠ bude obnoven 25.5. 2020.

Provoz je omezen za zvýšených hygienických podmínek, zejména pro zaměstnané rodiče.

Provoz bude probíhat v Topoli i Chrudimi od 6:30 do 16:00.

Rodiče nebudou vstupovat do areálu MŠ, u branky budou zvonit.

Děti budou předávat u branky asistentkám.

Rodiče předají písemné čestné prohlášení (ke stažení).

Dětem bude při vstupu měřena teplota.

Budou dodržovány rozestupy a veškerá další hygienická opatření (roušky, dezinfekce).

 

Povinnosti před vstupem do MŠ:

- nebudou vstupovat děti s příznaky infekce dýchacích cest, kašlem, rýmou a zažívacími potížemi nebo zarudlými skvrnami na kůži

- rodiče jsou si vědomi rizik společného vzdělávání a jejich vlivu  na rizikové osoby v jejich okolí

- dítě bude doprovázeno jednou osobou

- doporučujeme vyloučení seniorů

 

V případě zjištění příznaků nemoci, bude dítě izolováno a rodiče si ho okamžitě vyzvednou.

 

Děti se budou scházet pouze na svých třídách.

Bude zajištěno stravování v běžné podobě.

Děti si nebudou samostatně nabírat jídlo a pití.

Po vstupu do třídy si dítě důkladně umyje ruce.

Většina aktivit bude probíhat venku v areálu školy.

Děti budou přicházet v oblečení, které mají do třídy.

V batohu budou mít tepláky, náhradní prádlo a dvě roušky.

 

Děti nebudou přinášet z domu hračky a plyšáky.

Jsou zrušeny aktivity a akce. 

Vedení MŠ


Kurz inline bruslení

 Vážení rodiče, ruší se kurz inline bruslení. Více informací najdete na stránkách Ski fanatic.


Archiv