2023-10-23T19:18:00Z

Poskytnutí dotace projektu Operační program Jan Amos Komenský

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu dle MS2021+: Chceme si porozumět

Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002362

Předpokládané datu zahájení: 1. 1. 2023

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2024

Duhová kočka

 


 

Poskytnutí dotace projektu Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024

Registrační číslo projektu: CZ.03.04.01/00/22_026/0003840

Termín zahájení realizace projektu: 1. 9. 2023
Termín ukončení věcných aktivit projektu: 30. 6. 2024

Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu. Distribuce pomoci probíhá ve školách nebo školských zařízeních, které poskytují či zprostředkovávají bezplatné školní stravování. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí je pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Duhová kočka