2020-04-13T22:46:00Z

 ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DO MŠ                       

 

 PRO CIZINCE pro školní rok 2022 - 2023

 

 proběhne 8.6.2022 od 9:00 do 14:00 hodin

   Vezměte si s sebou:   

- doklad totožnosti dítěte - potvrzení o dočasné ochraně  -  doklad totožnosti zákonného zástupce  - potvrzení od dětského lékaře v ČR o očkování (mimo dětí v povinném předškolním vzdělávání)- žádost o přijetí dítěte potvrzenou pediatrem (www.msvn.cz)

 

 

K tomuto zápisu se mohou dostavit pouze děti,  cizinci, s dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR.

 

 

 

ZÁPIS

pro školní rok 2022/2023

se bude konat

ve dnech

 

5.5. 2022 9 - 17

6.5. 2022 9 - 11

 

Přihlášku do MŠ lze stáhnout na www.msmalika.cz v sekci Ke stažení nebo vyzvednout přímo ve škole.

K přihlášce je nutné doložit: 1. rodný list dítěte

2. doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte

3. potvrzení o očkování dítěte nebo jeho kontraindikaci

 

Přihláška platí pro pracoviště Chrudim i Topol. Vaší přihlášce bude přiděleno pořadové číslo, které Vám bude sděleno při přijímacím řízení stejně jako další potřebné informace k přijímacímu řízení. V případě podání více přihlášek uveďte, kterou školu preferujete a dopište svou volbu na přihlášku.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023:

Kritéria přijímacího řízení stanovuje ředitelka školy v souladu s platnými předpisy dle § 34 odst. 1-8, § 165 odst. 2b 561/2004 Sb. Školského zákona v platném znění , Vyhláškou č. 3/2016 Města Chrudim o školských obvodech a Školním řádem Mateřské školy, Chrudim 2, Dr. Jana Malíka 765, vše v platném znění.

 

1. Dítě s povinností předškolní docházky a trvalým pobytem              10 bodů

ve školském obvodu Chrudim, které dovrší k 31.8.2022 nejméně tří let

 

2. Dítě, jehož sourozenec je zapsán k docházce v MŠ

(Lze zohlednit pouze u dětí, které dovrší 3 let k 31.8. 2022)                                                             5 bodů

 

Při shodném počtu bodů rozhoduje věk dítěte.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu s platnými předpisy dle přidělených pořadových čísel na www.msmalika.cz a u vchodu do MŠ v Chrudimi a v Topoli do 3.6. 2022.

V Chrudimi 2.3. 2022 Mgr. Radka Lebdušková,DiS ředitelka MŠ