2016-04-10T22:46:00Z

 

Dle kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2019/20, Mateřské školy, Chrudim 2,

Dr. Jana Malíka765, zveřejněných dne 2.3.2019 a dle § 183 odst. 2 školského zákona oznamuji výsledky přijímacího řízení dle přidělených registračních čísel při zápisu:

 

PŘIJATÍ (38):

 

Pracoviště Chrudim (26):

 

3, 6, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53

 

Pracoviště Topol (12):

 

1, 4, 8, 9, 13, 28, 37, 39, 44, 50, 52, 54

 

NEPŘIJATÍ (7) :

 

Pracoviště Chrudim (6)

 

5, 10, 15, 23, 31, 43

 

Pracoviště Topol (1): 7

 

Žádost vzata zpět z důvodu přijetí v jiné MŠ:

 

2, 16, 21, 30, 34, 35, 36, 38, 41

 

Žádám všechny zákonné zástupce dětí, aby se dostavili dne:

 

29. a 30. 5. 9 - 16 h

 

k podpisu Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte,

 

popřípadě se předem domluvili na jiném termínu na tel. 777 135 430 nebo na telefonu 469 620 430.

 

Výsledky přijímacího řízení naleznete také na www.msmalika.cz v sekci Aktuality.

 

V Chrudimi dne 27.5.2019

Mgr. Radka Lebdušková

ředitelka MŠ