2009-08-18T19:45:00Z

Náš den

Ve vstřícném, estetickém a podnětném prostředí vytváříme prostor a čas pro spontánní hru a prožitkové učení. 

Uspořádání dne je optimální vzhledem k přirozeným potřebám dětí. Připravujeme pro děti jídla zdravé výživy. Venku pobýváme co nejdéle,  většinou na zahradě MŠ  -  volný pohyb a spontánní hra na čerstvém vzduchu. Pro děti je připraven program - viz. aktuality.

  6:30   - příchod do MŠ, volná hra
  8:30   - začátek  postupné dopolední svačiny
11:30   - oběd
12:15   - začátek odpoledního odpočinku
14:15   - začátek postupné odpolední svačiny

Odpočinek po obědě je s možností dospání nebo u předškoláků  s možností věnovat se tichým a klidným činnostem. Postupné vstávání je od 14.15 h. Následuje volná hra do 17 h na třídě nebo na zahradě MŠ.

Všechny oblasti činností tvoří jeden celek, vzájemně se doplňují.

Podmínky pro zdravý vývoj dětí a zdravé pracovní prostředí

pro pracovnice MŠ i pro rodiče

Věcné prostředí Organizační prostředí Sociální prostředí
Doplňujeme a přetváříme vybavení MŠ i zahrady. Uspořádáváme třídy jako dílny - herny. Máme dostupný materiál a pomůcky pro všechny děti. Dbáme na podnětnost a estetiku. Dbáme na bezpečnost a hygienu. Obměňujeme prostředí společně s dětmi. Máme heterogenní skupiny dětí. Nabízíme aktivity dětem a rodičům. Vytváříme informační a komunikační systém. Umožňujeme dětem setkávat se, vytvářet další skupiny. Máme školní řád MŠ. Máme vnitřní řád MŠ pro personál. Máme volné uspořádání dne. Usilujeme o vzájemnou zpětnou vazbu. Využíváme pozitivní komunikaci. Respektujeme pravidla soužití. Prožíváme rituály. Udržujeme tradice. Respektujeme práva a povinnosti dětí. Respektujeme práva a povinnosti rodičů. Umožňujeme dětem a rodičům společné prožitky v MŠ. Respektujeme práva a povinnosti pracovnic MŠ. Usilujeme o vzájemnou zpětnou vazbu.