2009-12-28T08:04:00Z

 

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY   

 

Vzhledem k vysokému šíření Covidu 19 se nebudou aktivity konat  v zájmu zachování zdraví všech zúčastněných.

O náhradním řešení zájmových aktivit budeme včas informovat.

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY 

  

Metoda dobrého startu - aneb připravujeme se do velké školy - souhrn grafomotorických cvičení - 1x týdně (1x za 14 dní  s rodiči), využíváme interaktivní tabuli - hrajeme si na školu

Pohybem k radosti - učíme se správnému držení těla, cvičíme pružnost a pohyblivost páteře jako prevenci  zdravotních obtíží

Veselé pískání s flétničkou - nácvik správného dýchání, posilování  kapacity plic, rozvoj hudebního nadání  

Klubíčko - zpíváme si pro radost, vystupujeme při různých příležitostech (např. zpíváme pro seniory)

 

DÍLČÍ PROJEKTY -  projektové dny - dle programu akcí na nástěnkách a v sekci AKTUALITY

 

Udržujeme si zdravé zuby -  souhrn preventivních aktivit pro správné hygienické návyky dětí

Já nebudu kouřit a vím proč - kampaň ve spolupráci se Zdravým městem Chrudim

Žijeme v souladu s přírodou - souhrn aktivit, zaměřených na poznávání a ochranu přírody

Víme, co jíme ? - projekt zdravého stravování  pro děti, jídla na přání dětí i rodičů, receptury pro rodiče a od rodičů dětí, odšťavňování ovoce a zeleniny

Konzultace pro rodiče a děti  - rozvoj komunikace a spolupráce,  prevence výchovných a vzdělávacích obtíží dětí

Voda je náš kamarád - předplavecký výcvik, otužování dětí

Na kolo jen s přilbou, Den bez aut- kampaně  města Chrudim, zaměřené na bezpečné chování

 

Připravili jsme projekt  BEZPEČNÁ ŠKOLA. Splnili jsme kritéria pro projektu WHO. Naše škola bude jako první v Chrudimi certifikována pod zástitou Centra úrazové prevence FN Motol Praha, odborného garanta projektu Safety school.

Jsme partnerem Bezpečné komunity Chrudim. Více informací v odkazu Bezpečná škola.

Spolupracujeme s rodiči a dalšími partnery na dílčích projektech a aktivitách, viz. aktuality a fotogalerie.

Vítáme náměty a  předem děkujeme za pomoc rodičů při organizaci společných akcí.