2009-12-28T08:04:00Z

 

DALŠÍ  AKTIVITY   

 

Vzhledem k vysokému šíření Covidu 19 se nebudou skupinové aktivity v rámci školy konat, pouze v rámci jednotlivých tříd - v zájmu zachování zdraví všech zúčastněných.

 

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY 

  

Připravujeme se do školy - s využotím  ICT, Metody dobrého startu a dalších podporujeme školní úspěšnost

 

Pohybem k radosti - učíme se správnému držení těla, cvičíme pružnost a pohyblivost páteře jako prevenci  zdravotních obtíží

  

Klubíčko - zpíváme si pro radost, vystupujeme při různých příležitostech

 

DÍLČÍ PROJEKTY - VÍME JAK NA TO  - dle programu akcí a tříd na nástěnkách a v sekci AKTUALITY

 

Udržujeme si zdravé zuby -  souhrn preventivních aktivit pro správné hygienické návyky dětí

Já nebudu kouřit a vím proč - kampaň ve spolupráci se Zdravým městem Chrudim

Žijeme v souladu s přírodou - souhrn aktivit, zaměřených na poznávání a ochranu přírody

Víme, co jíme ? - projekt zdravého stravování  pro děti, jídla na přání dětí i rodičů, receptury pro rodiče a od rodičů dětí, odšťavňování ovoce a zeleniny

Konzultace pro rodiče a děti  - rozvoj komunikace a spolupráce,  prevence výchovných a vzdělávacích obtíží dětí

Voda je náš kamarád - předplavecký výcvik, otužování dětí - dle aktuální situace

Na kolo jen s přilbou, Den bez aut- kampaně  města Chrudim, zaměřené na bezpečné chování

 

Spolupracujeme s rodiči a dalšími partnery na dílčích projektech a aktivitách, viz. aktuality a fotogalerie.

 

Vítáme náměty a  předem děkujeme za pomoc rodičů při organizaci společných akcí.