Archiv aktualit

Muzeum loutkářských kultur

Půjdeme s dětmi na prohlídku Muzea loutkářských kultur a na výukový program ZATOULANÁ PRINCEZNA.

Z MŠ odcházíme v 9:00 hodin, vracíme se na oběd.

Děti z ČT půjdou 18. 5. 2017,

děti ze ZT 22. 5. 2017,

děti z MT 26. 5., 2017,

děti ze ŽT 29. 5. 2017 

a děti z Topole 31. 5. 2017.


Pálení májových ohýnků

Srdečně zveme všechny ve čtvrtek 25. 5. 2017 od 15:30 hodin (za příznivého počasí) na zahradu MŠ v Chrudimi na PÁLENÍ MÁJOVÝCH OHÝNKŮ.

Uzenina, chléb a náčiní na opékání bude zajištěno. 

 


Návštěva muzea

S předškoláky půjdeme do muzea na výukový program OD KOŠILKY K RUBÁŠI.

Děti z ČT a ZT ve čtvrtek 11. 5. 2017,

děti ze ŽT a MT v úterý 16. 5. 2017,

děti z Topole v úterý 23. 5. 2017.

Odcházíme v 9:30 hodin, vracíme se na oběd. 


Návštěva u hasičů

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 půjdou děi z Chrudimi v rámci DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na návštěvu k hasičům.

Děti z Topole navštíví hašiče 19. 5. 2017. 


Malý šikula

V pondělí 15. 5. 2017 se předškoláci z Chrudimi zúčastní v MŠ výukového programu MALÝ ŠIKULA se studenty Střední školy sociální a zdravotní v Chrudimi.

Začínáme v 8:30 hodin, přiveďte děti do MŠ do 8:00 hodin. 


Výlet

S dětmi pojedeme na výlet na BABIČČIN DVOREČEK do Licibořic,

v úterý 9. 5. 2017 děti z Topole,

ve středu 10. 5. 2017 děti z MT a ŽT,

v pátek 12. 5. 2017 děti z ČT a ZT.

 

Z MŠ Topol odjíždíme 8:15 hodin, dejte dětem vlastní svačinu, vracíme se na oběd.

 

Z MŠ Chrudim odjíždíme v 8:30 hodin po svačině, vracíme se na oběd.

Dejte dětem vhodné oblečení, pitíčko v uzavíratelné lahvičce a malou dobrotu.

 


Přijímací řízení na školní rok 2017/2018

 č.j.23/MŠ/17

 

ZÁPIS

pro školní rok 2017/2018 

se bude konat

4. 5. 2017 9:00 - 17:00 

5. 5. 2017 9:00 - 11:00

v budově MŠ v Chrudimi.

 

Při zápisu předložte přihlášku, občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Přihlášku do MŠ lze stáhnout na www.msmalika.cz v sekci Ke stažení

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018:

Kritéria přijímacího řízení se řídí platnými předpisy (§34 písm.a, §36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších zákona č. 49/2009 Sb., § 165 odst. 2b) a zákona č. 117/2005 Sb., v platném znění, Vyhláškou č.3/2016 Města Chrudim o školských obvodech a Školním řádem Mateřské školy, Chrudim 2, Dr. Jana Malíka 765).

 

1. Dítě s povinností předškolní docházky 10 bodů

2. Dítě s trvalým bydlištěm Chrudim 10 bodů

3. Dítě s povinností předškolní docházky a trvalým pobytem

ve školském obvodu (Vyhláška města Chrudim č. 3/2016) 5 bodů

4. Dítě přihlášené k celodenní docházce 5 bodů

5. Dítě, jehož sourozenec je zapsán k docházce v MŠ

(Lze zohlednit pouze u dětí, které dovrší 3 let k 31. 8. 2017) 2 body

6. Zdravotní znevýhodnění zákonných zástupců dítěte 2 body

(Nutno doložit např. příspěvek na péči, invalidní důchod, průkaz ZTP, ZTP/P)

Při shodném počtu bodů rozhoduje věk dítěte (čtyřleté děti dle §36 odst.3 školského zákona platného od 1.9.2017 mají přednost) a dále celková zralost dítěte pro vstup do předškolního vzdělávání.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu s platnými předpisy dle přidělených pořadových čísel u zápisu na internetu a u vchodu do MŠ v Chrudimi a v Topoli.

Podpisy správního rozhodnutí proběhnou 1. a 2. 6. 2017 v Chrudimi.

 

V Chrudimi 28. 2.2017 Mgr. Radka Lebdušková ředitelka MŠ