Archiv aktualit

Pěší výlet

V úterý 31. 5. 2022 půjdou děti z MŠ v Chrudimi na PĚŠÍ VÝLET DO VESTCE oslavit Den dětí se zvířátky.

Z MŠ odcházíme v 8:00 hodin, vracíme se na oběd.

Svačinu bereme z MŠ s sebou, dejte dětem vhodné oblečení a obuv.

Do batůžku dejte pláštěnku, pitíčko v uzavíratelné lahvičce a malou dobrotu. 


ZÁPIS UK

                                                      ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DO MŠ                       

  PRO CIZINCE pro školní rok 2022 - 2023

  proběhne 8.6.2022 od 9:00 do 14:00 hodin

   Vezměte si s sebou:   

- doklad totožnosti dítěte - potvrzení o dočasné ochraně  -  doklad totožnosti zákonného zástupce  - potvrzení od dětského lékaře v ČR o očkování (mimo dětí v povinném předškolním vzdělávání)- žádost o přijetí dítěte potvrzenou pediatrem (www.msvn.cz)

 

 K tomuto zápisu se mohou dostavit pouze děti,  cizinci, s dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR.


Fotografování

V úterý 3. 5. 2022 v Chrudimi a v úterý 10. 5. 2022 v Topoli se budeme FOTOGRAFOVAT na společné foto a jednotlivci (podle počasí venku nebo ve třídě).

Přiveďte děti do MŠ do 8:00 hodin.


ZÁPIS pro školní rok 2022/2023

 

ZÁPIS

pro školní rok 2022/2023

se bude konat

ve dnech

 

5.5. 2022 od 9 do 17 hodin

6.5. 2022 od 9 do 11 hodin

 

Přihlášku do MŠ lze stáhnout na www.msmalika.cz v sekci Ke stažení nebo vyzvednout přímo ve škole. Další informace naleznete v sekci Přijímací řízení (vlevo na liště). Své dotazy k přijímacímu řízení můžete psát na pastelka@msmalika.cz.  


Babiččin dvoreček

Pojedeme s dětmi na výlet do Licibořic na BABIČČIN DVOREČEK.

Děti z MT a ŽT pojedou 27. 4. 2022,

děti z Topole 28. 4. 2022,

děti z ČT a ZT 4. 5. 2022.

Z MŠ odjíždíme v 8:30 hodin po svačině, vracíme se na oběd.

Dejte dětem vhodné oblečení a obuv, do batůžku malou dobrotu a pitíčko v uzavíratelné lahvičce.