Archiv aktualit

Návštěva 1. tříd

V úterý 28. 3. 2023 se půjdeme S PŘEDŠKOLÁKY PODÍVAT DO 1. TŘÍD Základní školy Školní náměstí a Základní školy Dr. Jana Malíka v Chrudimi.

Z MŠ odcházíme po svačině v 8:30 hodin. Warning: Undefined array key "DATE_FOOTER" in /home/www/msmalika.cz/www/msmalika.cz/www/nucleus/libs/BLOG.php on line 210

Skřítci

Předškoláci se v Regionálním muzeu v Chrudimi zúčastní výukového programu SKŘÍTCI VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ.

Děti z Chrudimi půjdou ve čtvrtek 23. 3. 2023

a děti z Topole v pátek 24. 3. 2023. Warning: Undefined array key "DATE_FOOTER" in /home/www/msmalika.cz/www/msmalika.cz/www/nucleus/libs/BLOG.php on line 210

PROVOZNÍ INFORMACE

Vážení rodiče,

od 13. 3. 2023 dochází z provozních důvodů ke změnám pracovní doby jednotlivých tříd. 

Sledujte informační tabule na zahradě a na venkovních zvoncích, kde budete předávat

nebo vyzvedávat své děti a zvoňte na příslušnou třídu. Warning: Undefined array key "DATE_FOOTER" in /home/www/msmalika.cz/www/msmalika.cz/www/nucleus/libs/BLOG.php on line 210

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024

 

ZÁPIS

pro školní rok 2023/2024

se bude konat

ve dnech

 

4. 5. 2023 od 9 do 17 hodin

5. 5. 2023 od 9 do 11 hodin.

 

Přihlášku do MŠ lze stáhnout na www.msmalika.cz v sekci Ke stažení nebo vyzvednout přímo ve škole.

K přihlášce je nutné doložit:

1. rodný list dítěte

2. doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte

3. potvrzení o očkování dítěte nebo jeho kontraindikaci

 

Přihláška platí pro pracoviště Chrudim i Topol. Vaší přihlášce bude přiděleno pořadové číslo, které Vám bude sděleno při přijímacím řízení stejně jako další potřebné informace k přijímacímu řízení. V případě podání více přihlášek uveďte, kterou školu preferujete a dopište svou volbu na přihlášku.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024:

Kritéria přijímacího řízení stanovuje ředitelka školy v souladu s platnými předpisy dle § 34 odst. 1-8, § 165 odst. 2b 561/2004 Sb. Školského zákona v platném znění , Vyhláškou č. 3/2016 Města Chrudim o školských obvodech a Školním řádem Mateřské školy, Chrudim 2, Dr. Jana Malíka 765, vše v platném znění.  

 

1. Dítě s povinností předškolní docházky a trvalým pobytem 10 bodů 

ve školském obvodu Chrudim, které dovrší k 31.8.2023 nejméně tří let

 

2. Dítě, jehož sourozenec je zapsán k docházce v MŠ
(Lze zohlednit pouze u dětí, které dovrší 3 let k 31. 8. 2023) 5 bodů

 

Při shodném počtu bodů rozhoduje věk dítěte.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu s platnými předpisy dle přidělených pořadových čísel na www.msmalika.cz a u vchodu do MŠ v Chrudimi a v Topoli do 26. 2023.

 

V Chrudimi 2. 3. 2023, Mgr. Radka Lebdušková,DiS, ředitelka MŠWarning: Undefined array key "DATE_FOOTER" in /home/www/msmalika.cz/www/msmalika.cz/www/nucleus/libs/BLOG.php on line 210

Výlet

V úterý 14. 3. 2023 pojedeme na výlet do Heřmanova Městce do Bažantnice.

Z MŠ odjíždíme v 8:30 hodin po svačině, vracíme se na oběd.

Dejte dětem vhodné oblečení a obuv. Warning: Undefined array key "DATE_FOOTER" in /home/www/msmalika.cz/www/msmalika.cz/www/nucleus/libs/BLOG.php on line 210

Omezení provozu

V týdnu od 6. - 10. 3. 2023 bude na základě vyjádření rodičů v MŠ Chrudimi i na pracovišti Topol PROVOZ OMEZEN. Warning: Undefined array key "DATE_FOOTER" in /home/www/msmalika.cz/www/msmalika.cz/www/nucleus/libs/BLOG.php on line 210

Knihovna

S předškoláky navštívíme Městskou knihovnu v Chrudimi s programem POPRVÉ V KNIHOVNĚ.

Děti z Topole v úterý 28.2. 2023

a děti z Chrudimi ve čtvrtek 2. 3. 2023.